Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, οι μικροί αυλητές της ομάδας ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, είχαν τη χαρά να πάρουν τα δωράκια τους από τον 'Αη Βασίλη, ο οποίος ήρθε λίγο πρόωρα, στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.
Χριστουγενιάτικη Γιορτή
ΕΑΤ Αλέξανδρος
ομάδας ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Χριστουγενιάτικη Γιορτή
Χριστουγενιάτικη Γιορτή
Χριστουγενιάτικη Γιορτή


Ο σύλλογος του ΕΑΤ Αλέξανδρου